Comment by Kim Jeppesen on 09 Mar 2018

2 differential bearings
1 wiper motor bearing
2 bearings for electric motors in side mirrors
4 strut bearings
2 solar roof motor bearings

Czysty tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki