NTN-SNR’nin KSS yaklaşımı:
Adil ve sürdürülebilir kalkınmaya bağlılık ve daha yüksek grup performans

NTN-SNR’ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) yaklaşımı kendi sektöründeki şirketler arasında en üst düzeydedir.

NTN-SNR’nin gerçekleştirdiği uzun soluklu ve katılımcı eylemler, etik, sorumlu satın alma politikası, çevrenin sürekli iyileştirilmesi, herkes için işe erişim ve bilgi ve becerilerin aktarılması ilkelerini baz alarak sürdürülebilir kalkınmayı garanti etmektedir.

2017 mali yılı (Nisan 2017-Mart 2018) EcoVadis puanı 100 üzerinden 67 olan NTN-SNR, KSS politikasında GOLD statüsüne ulaşmış ve aşağıdaki özellikleri taşıdığı onaylanmıştır:

  • KSS konusunda yapısal bir yaklaşım
  • Sorunları ele almada niceliğe bağlılık ve somut eylemler
  • Uygulamaya ilişkin detaylı bilgi
  • Faaliyetlere/performans göstergelerine ilişkin bir SEFP

 

EcoVadis, son beş yıllık değerlendirmesinde 26 puanlık bir artış gösteren NTN-SNR’ye GOLD bağlılık ödülü verdi.

 

Bu başarı, ilkelere bağlılığımızın gücünü göstermektedir ve yalnızca eylem taahhüdümüzün değil, aynı zamanda yaklaşımımız çerçevesinde devam eden çabanın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

rse

Proaktif yaklaşımımız, sosyal ve çevresel sorunları ele almamıza yol açmaktadır. NTN-SNR geleceğe odaklanmakta ve sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığını kararlılıkla sürdürmektedir.

Sosyal taahhüt

İlkelerimiz, istihdam olanaklarını ve işyerinde gelişimi teşvik etmek, her türlü ayrımcılığa (yaş, cinsiyet, eğitim vb.) engel olmak, ayrıca NTN-SNR değerleri doğrultusunda bilgi ve becerileri aktarmaktır.

Toplumsal bağlılık

NTN-SNR yerel toplulukların bir parçası olma konusunda isteklidir. Ortak faaliyetler (okulların tesislerimizi ziyareti vb.) ve destek (sponsorluk, spor etkinlikleri vb.) aracılığıyla NTN-SNR, geleceğe ve sanayi dünyası ile ilgili çeşitli işlerin keşfedilmesine odaklanmaktadır.

Etik bağlılık

NTN-SNR prensipleri ve değerleri çerçevesinde, iş ortaklarımızın beklentilerini ve gereksinimlerini karşılarken çeşitli riskleri bertaraf etmemize yardımcı olur.

Sorumlu Satın Alma Politikası

İnsani, etik ve çevresel düzeyde işbirlikçi ve sorumlu değerlere dayanmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma

Politikamız aşağıdakilere yönelik güçlü bir bağlılığa sahip olmaktır:

  • Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin çevre üzerindeki etkilerini azaltmak
  • Paydaşlarımızla güven ilişkisi

 

Eylemlerimizi daha yakından inceleyin     SEFP

steve-richez

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, işletmenin sürdürülebilir kalkınmaya katkısı olarak tanımlanabilir. Yaklaşımımız, işletmemizin sosyal ve çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak en iyi uygulamaları benimsemek ve toplumun iyileştirilmesine ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmaktır.
KSS performansımızı mümkün olan en nesnel şekilde değerlendirmek için bir çevrimiçi değerlendirme platformu olan EcoVadis ile çalışıyoruz. Bu çevrimiçi platform, müşteriler ve şirketler arasında bir arayüz konumunda olup, sosyal sorumluluk ile ilgili bilgilerin paylaşılmasını ve dağıtılmasını sağlamakta.
ECOVADIS değerlendirmesinin sonucu, performansımızı sürekli olarak geliştirmemiz için gereken ilerlemeyi tespit etmemize, yaklaşımımızı geliştirmemize ve kendimizi sektörümüzdeki diğer şirketlerle karşılaştırabilmemize olanak sağladı.
Hedefimiz KSS politikamızla her zaman daha ileriye gitmek ve NTN-SNR’yi sürdürülebilir bir geleceğe kararlı bir şekilde bakan bir şirket haline getirmektir.

Steve RICHEZ, NTN-SNR Çevre Yöneticisi
solar-panel-snr

Bizimle çalışmak ister misiniz? BİZE ULAŞIN