BİZİM DEĞERLERİMİZ, SİZİN GELECEĞİNİZ

NTN’da çalışmak bir Avrupa grubu bünyesinde, dünyanın ritminde yaşamaktır. Günlük görevlerimizi yerine getirirken yaratıcı çözümler geliştirme ihtiyacı ile hareket etmekteyiz.

Çalışanlarımızın güvenliği temel önceliğimizdir.

NTN, güvenlik konusunda gerçek eylemlerle desteklenen genel ve bilinçli bir yaklaşım benimsemiştir:

Önleyici faaliyetler

  • Şirket içi kurallara ve talimatlara titizlikle uyan davranışlar sergilenmesi,
  • Düzenli denetimlerle risklerin belirlenmesi ve azaltılması,
  • Geliştirme sürecinin her aşamasında güvenlik ve ergonominin göz önünde bulundurulması,
  • Sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili yasal gerekliliklere uyulması,
  • Tedarikçilerin de önleyici faaliyetlerde bulunmaya teşvik edilmesi.

Düzeltici eylemler 

Tüm kaza nedenlerinin analiz edilerek düzeltici eylem planları oluşturulması.

Güvenlik Araçları

  • Düzenli olarak şirket içi güvenlik denetimleri organize edilmesi,
  • Her bir yeni çalışanın güvenlik eğitimi almasının sağlanması. Yıl boyunca yangın önleme ve ilk yardım (…) eğitimleri de düzenlenmektedir.
nos-valeurs-votre-avenir

Daha fazlası için     MEVCUT İŞ TEKLİFLERİ     İŞ BAŞVURUSU