Web sitesi Genel Kullanım Koşulları

Sürüm tarihi: 31/03/2023
 

"www.ntn-snr.com" web sitesi (© NTN-SNR) (bundan böyle “web sitesi” olarak anılacaktır), yalnızca profesyonel kullanıcılarının kişisel kullanımı için NTN Europe tarafından oluşturulmuştur. Web sitesinde sunulan verilerin kısmen de olsa herhangi bir şekilde ticari amaçlı kullanımı, NTN Europe tarafından önceden yazılı olarak onaylanmadıkça yasaktır.

Web sitesine erişim, aşağıda Genel Kullanım Koşulları (“GKK”) olarak belirtilen erişim ve kullanım ile ilgili genel şartlar ile birlikte geçerli yasa ve mevzuata tabidir. Web sitesine tarama yapmak veya kullanmak üzere girmeye karar verdiğinizde GKK’nı herhangi bir çekince olmadan kabul etmiş sayılırsınız; bu, başka bir mecrada NTN Europe veya ticari ağ üyeleri ile yapmış olduğunuz herhangi bir anlaşmanın üzerindedir.

NTN Europe, Genel Kullanım Koşullarına uygun olmayan eylemler için kullanılması durumunda özel giriş kodlarını devre dışı bırakma hakkını saklı tutar.

 

1. Fikri Mülkiyet Hakları

Web sitesi içeriğinin tamamı, Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu’na tabidir.

Hem web sitesi içeriği hem de sunum şekli, yürürlükteki fikri mülkiyet yasalarıyla korunmaktadır. NTN Europe, web sitesinin sahibi olup, web sitenin tasarımı ve geliştirilmesi, Netapsys ve SQLI şirketleri tarafından yürütülmektedir.

Ünvan veya ticari adlar, logolar, ürün yelpazesine ait ürün ve hizmetlerin adları, bazı istisnalar dışında NTN Europe tarafından patenti alınmış ticari markalardır.

Bahsi geçen diğer ticari adlar, ya sahiplerinin izniyle ya da sadece NTN Europe tarafından sunulan ürün ya da hizmetleri belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.

Fotoğraflar, metinler, sloganlar, çizimler, modeller, görüntüler, müzikli veya müziksiz animasyonların yanı sıra, web sitesine dahil edilen tüm diğer işler veya diğer içerikler, ya doğrudan NTN Europe’ye ya da bahsedilen içerikleri kullanmak üzere NTN Europe’ye yetki veren üçüncü şahıslara aittir.

Bahsi geçen web sitesinin ve içerdiği bilgilerin kopyalanabilmesi için (elektronik veya basılı kopya olup olmadığına bakılmaksızın), reklam ve/veya ticari ve/veya bilgi amaçlı kullanımlar haricinde, yalnızca kişisel kullanım amaçlı yetki verilir ve bu kullanım, Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu'nun L. 122-5 Maddesinde belirtilen hükümlere uygun olmalıdır.

Her halükarda, yukarıda belirtilen fikri mülkiyet haklarının, kullanıcı lehine herhangi bir şekilde devrine izin verilmez ve bu haklar, NTN Europe'ye veya NTN Europe'ye bahsedilen hakları kullanmak üzere yetki veren üçüncü şahıslara aittir.

Yukarıdaki paragrafta bahsi geçen yetkilendirme dışında, web sitesinin tamamının veya bir kısmının, onu oluşturan çeşitli işlerin ve ürün modellerinin tamamının veya bir kısmının kopyalanması, gösterilmesi, kullanılması veya değiştirilmesi, önceden NTN Europe tarafından onaylanmadıkça, sürece ve desteğe bakılmaksızın kesinlikle yasaktır. Bu yasağa karşı gelinerek gerçekleşen bir kullanım, sahtecilik suçu teşkil edecek ve iki yıl hapis ve 150.000 Avro para cezası sözkonusu olabilecektir.

 

2. Erişim kodu ve şifre yönetimi

NTN Europe Extranet'te (yalnızca profesyoneller için özel yaratılan alanlar) kayıt olurken, bir hesap adı ve şifre girilmektedir. Hesabınızın ve şifrenizin gizliliğini koruma sorumluluğu ve hesabınızı kullanarak ve/veya şifrenizle gerçekleştirdiğiniz tüm işlemlerin sorumluluğu yalnızca size aittir. Hesabınızın ve/veya şifrenizin yetkisiz kullanımı hakkında NTN Europe'yi derhal bilgilendirmeyi ve her oturumdan sonra bağlantınızın kesilmesini sağlamayı taahhüt etmektesiniz. NTN Europe, söz konusu yükümlülüklerin ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacaktır.

 

3. Ürün ve hizmetlere ilişkin bilgiler

İşbu web sitesi, NTN Europe grubunun ürün ve hizmet yelpazesinin genel bir sunumunu sağlamaktadır. Sadece profesyonellere yöneliktir, tüketicilerin erişimi yasaktır. Metin bilgileri, fotoğraflar veya web sitesinde sunulan diğer tüm bilgiler, yalnızca referans amaçlıdır, herhangi bir yasal işlem için zemin sağlama yükümlülüğü bulunan sözleşme belgeleri olarak kullanılamaz.

NTN Europe, işbu web sitesinde, özellikle de sunulan ürünlerin teknik özellikleriyle ilgili sağlanan bilgileri, herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin, web sitesi etkileşimini hesaba katarak değiştirme hakkını saklı tutar. Bu, NTN Europe, ağ üyeleri veya çalışanlarının sorumluluğunu etkilemeyecektir.

NTN Europe Extranet'te sunulan ürün ve hizmetlerin fiyatları ve özellikleri, çeşitli web sitesi sayfalarının çevrimiçi hale getirildiği veya güncellendiği tarihte geçerli olan fiyat ve özelliklerdir. Fiyatlar, önerilen maksimum fiyatlardır. Bahsedilen fiyatlar ve özellikler NTN Europe tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.


Ayrıca, bu web sitesinde belirtilen tüm ürün ve hizmetler her zaman mevcut olmayabilir. NTN Europe, kullanıcılarına sunulan ürün ve hizmetlerin bulunabilirliği hakkında bilgi verecektir. 

 

4. Kişisel veriler ve çerezler

4.1. Kullanıcının kişisel verileri

NTN Europe tarafından sizden istenen bilgiler, web sitesini kullanmak için gerekli olan bilgilerdir.
 
Bu bilgiler CNIL’e bildirilen ve NTN Europe’nin sizi tanımasını ve sizinle iletişim kurmasını sağlamayı amaçlayan bilgisayarlı işleme sürecine tabidir. Daha spesifik olarak bu bilgiler, NTN Europe Extranet’e erişmenize izin vermek, NTN Europe Bültenini (elektronik bülten) almanızı sağlamak ve NTN Europe'nin bilgi isteklerinize yanıt vermesine izin vermek için gereklidir.
 
Bilgiler, NTN Europe tarafından kontrol edilir.

Bize ilettiğiniz veriler, üç yıl boyunca tarafımızda saklanır.

Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili yürürlükteki yasal ve düzenleyici hükümler, özellikle de Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AB) 27 Nisan 2016 tarih ve 2016/679 sayılı Yönetmeliği uyarınca, kullanıcının, kendisi ile ilgili bilgilere erişme, bu bilgileri düzeltme ve gerekirse sildirme hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı olarak ayrıca, meşru nedenlerden dolayı veri işlemeye itirazda bulunabilirsiniz. 

Bu haklar e-posta ile dpo@ntn-snr.com adresine veya " Compliance Department (PC 08)-NTN Europe- 1 rue des Usines- 74010 Annecy- Cedex- Fransa" adresine gönderilen basit yazılı talep aracılığı ile kullanılabilir.

 

4.2. Çerezler

Web sitesinin bazı sayfaları, bağlantı terminalinizde depolanan bilgilere erişmek ve özellikle de web sitesine göz atma ile ilgili bilgileri kaydetmek, bağlantı sırasında girdiğiniz bilgileri düzgün biçimde saklamak ve sonraki bağlantınız sırasında gezinmenizi kolaylaştırmak amacı ile çerezleri kullanabilir.
Bu şekilde toplanan bilgilerin saklama süresi, ilgili çerezlerin eklenmesinden itibaren on üç aydır.
Elbette, tarayıcınızı yapılandırarak çerezlerin sabit sürücünüze kaydedilmesini önleyebilirsiniz. Ayrıca, bilgisayarınızı yapılandırarak çerezleri istediğiniz zaman tek tek silebilirsiniz.

 

5. Köprü metni bağlantısı

www.ntn-snr.com web sitesine köprü metni bağlantıları, NTN Europe'nin önceden yazılı onayını gerektirir. Web sitemize bir köprü metni bağlantısı eklemek isterseniz, www.ntn-snr.com sitesinden sorumlu kişiyle iletişim kurmanız gereklidir.

NTN Europe hiçbir koşulda işbu web sitesine köprü metni bağlantısı içeren sitelerden sorumlu tutulamaz ve söz konusu içeriğin ve kullanımın herhangi bir sorumluluğunu kabul etmez. 
Ek olarak, www.ntn-snr.com web sitesi, üçüncü taraf web sitelerine referanslar ve köprü metni bağlantıları içerebilir. NTN Europe bu web sitelerini kontrol etmez ve içeriklerinden ve kullanımlarından sorumlu değildir. 

 

6. Sorumluluğun sınırlandırılması

Kullanıcıların bu web sitesini kullanırken aldıkları risk kendilerine aittir. Internet ağı ve telekomünikasyon sistemleri hatalardan, kesintilerden veya arızalardan arındırılmış değildir ve NTN Europe, bağlı ortaklıkları ve ağ üyeleri, hiçbir şekilde bu web sitesine ya da herhangi bir bağlantılı siteye erişim veya kullanımdan kaynaklanan materyal, veri, program dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere doğrudan veya dolaylı maddi ya da arızi zararlardan sorumlu tutulamaz. Kamu düzeninin yasal hükümlerine uyulması şartıyla, web sitesinin içeriği herhangi bir şekilde bir garanti verilmeksizin sunulur. 

Modeller ve özellikleriyle ilgili bilgiler, web sitesi sayfalarının çevrimiçi hale getirildiği veya güncellendiği tarihte geçerli olan bilgilerdir. Bu bilgiler yalnızca referans amaçlıdır ve NTN Europe, yan kuruluşları veya ağ üyelerinin sözleşme veya ürün ya da hizmet teklifi olarak yorumlanamaz. Hatalı veya eksik bilgiler olabilir. Yalnızca "Sipariş" bölümü üzerinden çevrimiçi olarak verilen ve siparişin alınmasından itibaren üç gün içinde alındığının bildirilmesiyle NTN Europe tarafından onaylanan siparişlerin NTN Europe ile ilgili bir sözleşme değeri olacaktır. 

Web sitesinde sunulan ürün ve hizmetlere erişim, kısıtlamalara tabi olabilir. Bu nedenle, bağlantının kurulduğu ülkede yürürlükte olan yasaların web sitemize erişmenize izin verdiğinden emin olmalısınız.

Kullanıcı, işbu web sitesinin kullanıcı veya kullanıcının hesabını kullanan başkaları tarafından kullanılması sonucu oluşabilecek avukat ücretleri de dahil olmak üzere, NTN Europe, bağlı ortaklıkları ve ağ üyelerini herhangi bir talep ve masraftan korumayı, tazmin etmeyi ve savunmayı kabul eder. NTN Europe, bu madde uyarınca masun tutulması gerektiği iddiasına karşı özel bir savunma yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda kullanıcı, NTN Europe tarafından makul şartlarda ve ölçülerde istenecek her türlü yardımı NTN Europe’ye sağlamalıdır. 

 

7. Etik

Kullanıcı, yasadışı talepler, dolandırıcılık, aktif veya pasif yolsuzluk, etik olmayan ticari uygulamalar veya yürürlükteki yasalara aykırı herhangi bir işlem yapmamayı taahhüt eder.

Kullanıcı, herhangi bir yasadışı/haksız uygulamanın bir sonucu olarak NTN Europe’nin uğradığı zararlara ve önyargılara karşı NTN Europe’yi koruyacak ve bu tür zarar ve önyargıları engelleyecektir.


8. Erişim hakkının askıya alınması - iptali

Kullanıcının aşağıdaki eylemlerde bulunması durumunda NTN Europe, herhangi bir zamanda neden göstermeksizin erişim verilerini engelleyerek kullanıcının erişim hakkını askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir:

  • Kullanıcının kayıt sırasında yanlış bilgi vermesi;
  • Kullanıcının, erişim verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak GKK’nı veya yükümlülüklerini ihlal etmesi;
  • Kullanıcının, NTN Europe web sitesine erişim veya kullanımı sırasında ilgili yasaları ihlal etmesi; veya
  • Kullanıcının, NTN Europe web sitesinde en az 24 aydır aktif olmaması.

9. Muhtelif koşullar

Bu GKK’nın herhangi bir hükmünün, GKK’na üstün gelen herhangi bir yasa, düzenleme veya antlaşma uyarınca yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda söz konusu hüküm, bu GKK’nın diğer yürürlükte olan hükümlerini etkilemeksizin etkisiz sayılır.

Bu GKK, NTN Europe web sitesinin kullanımı ile ilgili olarak NTN Europe ve kullanıcı arasındaki anlaşmanın tamamını temsil eder. Bu Genel Kullanım Koşullarında yapılacak herhangi bir değişikliğin geçerli olması için karşılıklı yazılı mutabakat gerekir.

"Sipariş" bölümü ve/veya "e-ticaret" türü bir başvuru yoluyla çevrimiçi olarak verilen tüm siparişler için NTN Europe'nin Genel Satış ve Hizmet Koşulları geçerlidir ve GKK’dan üstündür.

 

10. Uygulanacak yasalar – Anlaşmazlıkların çözümü

NTN Europe, web sitelerini Fransa'dan kontrol etmektedir. Kullanıcı, ilgili bilgiye veya web sitelerine erişime veya bunların kullanıma ilişkin herhangi bir yasal işlemin, sürecin veya diğer hususların Fransız mevzuatına tabi olacağını kabul eder.

Bu Genel Kullanım Koşulları, Fransız Hukukuna tabidir. GKK’nın asıl ve geçerli dili Fransızcadır. Herhangi bir tutarsızlık ya da anlaşmazlık durumunda yetki, yalnızca Fransız mahkemelerindedir.

Anlaşmazlık durumunda kullanıcı ve NTN Europe, anlaşmazlığı arabuluculuk veya başka bir dostane yöntem aracılığı ile çözmeye çalışacaktır. Bu yolla çözüm bulunamaması durumunda, anlaşmazlık Fransa mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

 

11. Genel Kullanım Koşullarının Güncellenmesi

NTN Europe, web sitesine erişimin yanı sıra herhangi bir zamanda Genel Kullanım Koşullarını da değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, söz konusu değişiklikleri ve güncellemeleri takip etmek ve geçerli Kullanım Koşullarını kontrol etmek için düzenli olarak bu bölüme başvurmalıdır.