ÇEŞİTLİ DEPARTMANLARIMIZ

Şirketler grubumuzun büyüklüğü, çok çeşitli alanlarda geniş bir mesleki çeşitliliğe sahip olmamız anlamına gelmektedir; bu da kariyer yolunuzu çizmenize ve becerilerinizi geliştirmenize imkan tanır.

Piyasanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere inovatif ürünler tasarlamak, NTN Grubu'nun uzmanlığının odak noktasını oluşturmaktadır. Grubun Avrupa Ar-Ge ekiplerinin çalışmaları, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yarının teknolojilerini geliştirme amacı güden bir araştırma planına ve güçlü bir lisanslama politikasına dayanmaktadır.

NTN Grubu, Avrupa'da bir test merkezinin yanı sıra prototip üretimi için bir atölyeye de sahiptir.

Ürünlerle ilgili temel işlemler:

Ürün Geliştirme: 

 • Otomotiv, havacılık ve endüstri alanlarında faaliyet gösteren müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere (Kalite-Maliyet-Teslim sürelerini de gözeterek) yeni ürünler ve inovatif çözümler üretilmesi. 
 • Bu ürünlerin ve bileşenlerinin, endüstriyel ekiplerle yakın işbirliği içinde geliştirilmesi.
 • Performans/maliyet oranını iyileştirmek ve müşterinin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için tüm üretim süreçleri boyunca ürün ve bileşen gelişiminin yönetimi.

Analiz ve Ölçüm:

İhtiyaç beyanından detaylı bir raporun hazırlanmasına kadar ürün (rulmanlar, rulman malzemeleri ve bileşenleri) sertifikasyonu ile ilgili tüm işlemler. Bunun için gerçekleştirilmesi zorunlu olan görevler: Testlerin uygulanması sürecini planlamak, test yöntemleri geliştirmek, kaynakları kullanıma koymak, belirli ekipmanları kullanarak test ve gözlem çalışmaları geçekleştirmek, gerekli becerileri ve analizleri belirlemek, test metodlarını yönetmek ve izlemek.

Mekatronik:

NTN Grubu, araştırma planının temel unsurlarından biri olan mekatronik alanında dünya çapında uzmanlığa sahiptir. Uzmanlarımız, mekaniğin yanı sıra elektronik ve bilgisayar teknolojilerini de kullanarak yeni ürünler tasarlamakta ve müşterilerimizin kullanımına sunmaktadır.

our-jobs-snr

Ham maddeyi bitmiş ürüne dönüştürmek için 50'den fazla teknik gerekmektedir. Mühendislik ve tasarım departmanından üretim bölümüne dek tüm teknik ekiplerimiz üretim araç ve yöntemlerini tasarlayıp mükemmel hale getirmek üzere çalışmaktadır. Bu, grubumuzun en büyük uzmanlık alanlarından biridir.

Görevleri:

 • Mevcut yöntemler üzerinde yenilikler yaparak ya da tamamen yeni makineler tasarlayarak yeni rulmanlara yönelik üretim araçları geliştirmek. 
 • Üretim araçlarınının yanısıra üretim yöntem ve prosedürlerini sürekli olarak geliştirmek.

Ekiplerimiz mekanik, otomasyon, robotik ve hatta elektronik alanlarındaki uzmanlardan meydana gelmektedir.

NTN işleme mühendisliği hizmetleri, tornalama, şekillendirme, taşlama, ısıl işlem, montaj, nihai ürün ve metroloji alanlarında uzmanlaşmış ekipler tarafından üst düzey rulman üretim teknikleri kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

our-jobs-snr

Rulman üretimi kullanılan çeşitli tekniklerde uzmanlık sahibi olmayı gerektirir: Tornalama, şekillendirme, taşlama, ısıl işlem, montaj, nihai ürün…

Üretim ekipleri “Teknik Destek” personelinin hizmetlerinden yararlanarak çalışmaktadır: Üretim metodları, lojistik, kalite, çevre, bakım, insan kaynakları ve yönetim gibi çeşitli konularda diğer departmanlarla  işbirliği yapılmaktadır.

"Üretim" Bölümünün Görevleri:

 • Üretim personeli doğrudan imalatla bağlantılı çeşitli görevler üstlenmektedir: Üretim Operatörü, Ayarlama Sorumlusu, Üretim Uzmanı, Bakım Uzmanı ve Üretim Teknisyeni gibi. Tüm çalışanlar çevre koruma, kalite ve güvenlik standartlarına uygun üretim hedeflerini gerçekleştirmek üzere birlikte çalışmaktadır.
   
 • Bölüm Koordinatörü: Üretim çalışanları veya teknik personelden oluşan, sonuç odaklı hedeflere ulaşma amaçlı yaklaşık 20 kişilik bir ekibin liderliğini yapmaktadır. Ayrıca, bölümünün sürekli olarak gelişiminden de sorumludur (ilerlemeye yönelik günlük eylemler ve adımlar).
   
 • Üretim Birimi Koordinatörü: 2 temel görevi bulunmaktadır : Üretim ekiplerinin ve teknolojisinin yönetimi. Sahada çalışan gerçek bir lider olarak misyonu hem insan kaynakları hem de maddi kaynaklar açısından üretim araçlarını optimize etmektir. Teknik, insani ve ekonomik sorunları çözmek üzere ekibiyle birlikte çalışarak üretim programlarını başarılı bir sonuca ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu ünvana sahip olan kişi genellikle eğitimli bir mühendis veya deneyimli bir eski Bölüm Koordinatörüdür.
our-jobs-snr

Lojistik, tasarımdan operasyona, planlama aşamasından seri üretime kadar lojistikle bağlantılı tüm faaliyetleri kapsayan 4 ana gruba ayrılmıştır.

 • Tedarik: Rulmanların imal edilmesi için gerekli olan ham madde ve bileşenlerin çeşitli üretim merkezlerine tedarik edilmesi. İdari görevler (alım, gönderim, depo yönetimi vb.) bu grubun altındadır.
   
 • Planlama ve endüstriyel programlama: Bulunabilirlik, ürün, hacim ve teslimat süresi bakımından müşteri taleplerini karşılayabilmek amacıyla üretimin öngörülerek planlanması.

Üretim Yönetimi: İmalatı optimize etmek için üretim bölümündeki parçaların fiziksel stoklarının yönetilmesi.

Yıllık Satın alma tutarı, Grubun yıllık cirosunun % 60'ına karşılık gelmektedir. Başka bir deyişle, satın alma departmanı NTN Grubu’nun gelişimine ve rekabet gücüne çok büyük katkıda bulunmaktadır.

Başlıca görevleri:

 • Satın Alma:
  • Onaylı tedarikçilerin performanslarının iyileştirilmesi.
  • Teknik Hizmetler ve İç Kalite Kontrol departmanlarına da danışılarak Kalite-Maliyet-Teslimat süresi standartlarına uygun yeni ürünler ve tedarikçilerin bulunması.
  • Grubun ihtiyaçlarına en uygun tedarikçilerin seçilmesi.
  • Tedarikçi portföyünün belirlenmesi, doğrulanması ve izlenmesi. Her bir  segment için satın alma stratejisinin planlanması, onaylanması ve uygulanması.

 

 • Tedarikçilerin Kalite ve Gelişiminin İyileştirilmesi: Tedarikçilerle yakın işbirliği içinde,
  • Tedarikçilerin kalite ve verimlilik performanslarının sürekli olarak iyileştirilmesi.
  • Satın alınan ürünlerin, hizmetlerin, rulman bileşenlerinin ve araçların kalite ve uygunluğunun garanti altına alınması.
our-jobs-snr

Kalite, NTN Grubu’nun stratejik temelinin ve ana değerlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu departmanda çalışanlar, tasarımdan müşterilere teslimine kadar rulman kalitesinden sorumlu operasyonel çalışanlara eşlik eder, onlara danışmanlık yapar, onları eğitir ve denetler.

Bu departman, aşağıda belirtilen farklı alanlarda etkin rol üstlenmektedir:

Kalite Güvencesi:

Ürün geliştirmeden üretime ve nihayetinde müşteriye teslimine kadar tüm süreç boyunca ürünün kalitesinin sürdürülmesi.

Tedarikçilerden Gelen Ürünlerin Kalitesi:

 • Kalite seviyelerini ölçmek için Satın Alma Departmanı ile birlikte tedarikçi seçimi öncesi denetimlere katılınması.
 • Dışarıdan tedarik edilen ürünlerin kalitesinin ilerleme planları doğrultusunda sürdürülmesi veya geliştirilmesi.

Süreç Kalitesi: Kalite politikası çerçevesinde:

 • Ürün geliştirme ve seri üretimde karşılaşılan zorlukların analiz edilerek süreçlerin kalıcı olarak iyileştirilmesine katkıda bulunulması,
 • Standartlara uygun iyileştirmelerden yararlanmanın sağlanması.

Müşteri Açısından Kalite: Müşteri ile doğrudan ilişki içerisinde:

 • Karşılaşılan kalite ile ilgili problemlerin analiz edilmesi
 • Uygun şirket içi kaynaklar kullanılarak bu problemlere çözüm üretilmesi.

Çevre Koruma:

"Çevre Koruma Departmanı ", Çevre koruma taahhüdünün ve ISO 14001 sertifikasının bir parçası olarak grubun faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma konusunda grubun tüm tesislerinde düzenlemeler getirir, onları geliştirir, denetler ve izler.

our-jobs-snr

Satış ve pazarlama ekipleri hizmet sunulan pazara göre yapılandırılmıştır: Otomotiv, Endüstri ve Havacılık. NTN Avrupa, hem orijinal ekipman (yüklenicilerle doğrudan ilişki içinde) hem de yedek parça (distribütörlerle temas halinde) üreticisidir.

Başlıca pozisyonlar:

Satış:

Satış Mühendisleri, belirli bir coğrafi bölgedeki müşterilerden oluşan bir portföyü yönetmektedir. İrtibatı sağlayan ve günlük olarak siparişleri yöneten satış asistanlarıyla birlikte çalışırlar.

Pazarlama ve Hizmetler:

Pazar araştırmaları, yeni ürün lansmanı , ürün ve hizmet satışları, iletişim araçları ve satış destek ile ilgili çalışmalar yürütürler

Satış planlama:

Ürünlerin pazarlanmasını öngörme, programlama ve stratejik değerlendirme - en iyi şekilde yanıt verebilmek için piyasa gelişmelerinin mümkün olduğunca doğru tahmin edilmesi görevlerini üstlenirler.

marketing

Bu departman, görevi şirketin en büyük gücü olan insan kaynaklarının gelişimini sağlamak olan stratejik bir birimdir. 

Görevleri:

 • Yöneticilerin desteklenmesi ve yönetim performanslarının iyileştirilmesi amacıyla tüm kademelerdeki çalışanlarla yakın ilişki içinde olmak.
 • Çalışanların her birinin günlük hayatlarında ve kariyerlerinde destek alabilmesi için onları dinlemek.

İK departmanının amacı, görevlerin yerine getirilmesini kolaylaştırmaktır. Şirket merkezinde görev yapan meslek uzmanları İK politikasını belirler ve bölgesel İK departmanlarının kendi alanlarında ilerlemelerine yardımcı olur. Tüm çalışanlar için sahada çalışan İK personeli de bulunmaktadır.

Temel İK faaliyet alanları: Beceri geliştirme ve eğitim, istihdam ve ileriye dönük yönetim, iç iletişim, ücretlendirme / ileriye dönük planlama, sosyal ilişkiler, güvenlik ve çalışma koşulları, yönetim.

our-jobs-snr

Bilgi teknolojileri kadroları, kuruluşların artan ihtiyaçlarını ve teknolojinin sürekli evrimini karşılamak için devamlı değişim halindedir.

Başlıca görevleri:

Kullanıcılara destek ve yardım:

 • Günlük bazda, mümkün olan en kısa sürede tanı ve çözüm sağlayarak kullanıcıların sorularının ve sorunlarının üstesinden gelmek.
 • İş istasyonlarının kurulumunu gerçekleştirmek ve uygun şekilde çalışmasını sağlamak.

Üretim ve operasyon:

 • Kalite-Maliyet-Teslimat sürelerini göz önünde bulundurarak günlük operasyon yönetimi.
 • Kullanıcılara güvenilir BT kaynakları ve telefon sistemleri tedarik edilmesini sağlamak.

Analiz / Geliştirme:

 • Yeni uygulamaların veya yazılım paketlerinin analizi ve geliştirilmesi, satın alınması veya uyarlanması.
 • Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi.
our-jobs-snr

Finans Departmanının görev tanımı, grubun finansman, vergi ve gümrük, maliyet kontrolü, denetim ve yasal işler konusundaki tüm ihtiyaçlarını kapsamaktadır.

Genel olarak:

Muhasebe:

Satın alımların/borç ve alacak hesaplarının mali konsolidasyonu

Yönetim kontrolü:

Grubun ekonomik performansına optimum düzeyde hakimiyet için tüm ticari ve sanayi iştiraklerin izlenmesi

Bütçe ve finansal raporlama:

 • Grubun ekonomik performansınının ölçülmesi,
 • Nihai hedeflerin belirlenmesi,
 • Fiili sonuçların açıklanması,
 • Verilen taahhütlerle bağlantılı trendlerin izlenerek gerekli düzeltmelerin gerçekleştirilmesi.

Hazine:  

Bankalar ve yatırımcılarla düzenli içinde günlük finansman ve nakit akışı işlemleri.

Hukuk: Bu departman, NTN Grubu'nun 5 ana alandaki çıkarlarını korumakla yükümlüdür:

 • Rekabet ve sözleşme hukuku,
 • Şirketler hukuku ve iş kanunu,
 • Fikri mülkiyet, ticari markalar ve sahtecilik,
 • Patent yasaları,
 • Uluslararası ticaret hukuku.
our-jobs-snr

Aramıza katılmak ister misiniz?     MEVCUT İŞ TEKLİFLERİ     İŞ BAŞVURUSU