GİZLİLİK POLİTİKASI


NTN Europe ve bağlı grup şirketleri (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır), bireysel partnerlerimizin tanımlanmasına yol açabilecek bilgilerin (bundan böyle “Kişisel Veriler» olarak anılacaktır) önemini kabul etmektedir. Şirket, Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili olarak, 25 Mayıs'tan bu yana Avrupa'da geçerli olan Genel Veri Koruma Yönetmeliğine ve Şirketin Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili olarak oluşturduğu iç düzenlemelere uyacak ve aynı zamanda, aşağıdaki programları eyleme geçirecektir:

 

Kişisel Verilerin Toplanması

Şirket, zaman zaman partnerlerimizden aşağıdaki nedenlere dayalı olarak Kişisel Verilerini (E-posta adresi, ad, posta adresi ve telefon numarası gibi) talep edecektir:

 • Bu web sitesinin kullanılması,
 • Partnerlerimizden gelebilecek herhangi bir sorgu veya istek,
 • Herhangi bir anket ve araştırma faaliyeti.

Her durumda Şirket, bu tür Kişisel Verileri yalnızca aşağıda yer alan “Kişisel Verilerin Kullanım Amacı” bölümünde bahsedilen ve sadece uygun kapsam dahilinde, belirtilen amaçlardan herhangi birinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgilerle sınırlı olacak şekilde toplayacaktır. Ek olarak, Kişisel Veriler partnerlerin rızalarına istinaden provizyon (kayıt olma) yoluyla toplanacaktır.

 

Kişisel Verilerin Kullanım Amaçları

Partnerlerimiz tarafından Şirkete sağlanacak Kişisel Veriler, yalnızca aşağıdaki Kullanım Amaçlarından herhangi biri için ve bu bilgilerin gerekli olduğu ölçüde kullanılacaktır:

 • Kataloğumuzu veya ürünlerimizin herhangi birini göndermek, vb. amacıyla;
 • Herhangi bir ürün veya hizmetimiz hakkında bilgi vermek amacıyla;
 • Partnerlerimizden, hissedarlarımızdan veya yatırımcılarımızdan gelen bir sorgu veya talebe cevap vermek amacıyla;
 • Herhangi bir müşterimizle herhangi bir sözleşme yapmak amacıyla;
 • Anketimize katılım talebi iletmek amacıyla;
 • Çeşitli kampanya faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla;
 • Hissedar yönetimi amacıyla;
 • Şirketin katılacağı seminer, sergi, vb. gibi etkinliklerin bildirimi amacıyla (sponsorluk, ortak sponsorluk veya destek);
 • İşe alım faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla (gelecekteki işe alım faaliyetleri için anketimizdeki Kişisel Verilerin kullanımı dahil);
 • Herhangi bir yasal gereksinime veya herhangi bir idari kurumun resmi bir bildirimine veya talebine cevap vermek amacıyla; veya 
 • Partnerlerimiz tarafından izin verilen herhangi bir başka ilgili amaç için. Şirket, partnerlerimizden önceden izin almaksızın bu bilgileri başka hiçbir amaçla kullanmayacaktır.

 

Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslara İfşası / İletilmesi

Şirket, aşağıdaki durumlar haricinde, partnerlerimizden topladığı Kişisel Verileri hiçbir şekilde üçüncü şahıslara ifşa etmeyecek veya iletmeyecektir:

 • Şirket ilgili partnerin iznini aldığında;
 • Kişisel Veriler herhangi bir partnerin tanımlanmasına yol açmayacak istatistiksel veriler şeklinde kullanıldığında;
 • Kişisel Verilerin ifşa edilmesi herhangi bir yasa, yönetmelik veya polis dahil herhangi bir mahkeme veya kamu kurumu tarafından istendiğinde;
 • Kişisel Verilerin ifşa edilmesi herhangi bir kişinin hayatı, bedeni veya mülkünün korunması için gerekli olup, ilgili partnerden izin alınması zor olduğunda;
 • Kişisel Verilerin ifşa edilmesi halk sağlığının iyileştirilmesi veya çocukların sağlıklı gelişiminin teşvik edilmesi için gerekli olup, ilgili partnerden izin alınması zor olduğunda;
 • Herhangi bir ulusal kurumun, yerel kamu kurumunun veya onun adına hareket eden herhangi bir kişinin öne sürdüğü yasa veya düzenlemenin yürütülmesiyle ilgili işbirliğimiz gerektiğinde ve ilgili partnerden izin alınmasının söz konusu yürütmeyi engelleyeceği düşünüldüğünde; veya
 • Kişisel Verilerin, faaliyetlerimizin bir bölümünü yürüten taşeronlarımıza veya ürünlerimizi satan distribütörlerimizden birine verilmesi gerektiğinde, onlara yalnızca uygun güvenlik seviyesindeki gerekli bilgileri sağlarız.

 

Kişisel Verilerin Yönetimi

Şirket, Kişisel Verilerin sızdırılmasını, değiştirilmesini, kaybedilmesini veya Kullanım Amaçları dışında kullanılmasını önlemek amacıyla Kişisel Verilerin Yönetimi ile ilgili iç yönetmeliklerimizin yanı sıra ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun olarak, onları gerekli güvenlik önlemleri altındaki bir ortamda saklayacak ve yönetecektir. Ek olarak, Şirket,  çalışanlarımıza Kişisel Verilerin doğru şekilde yönetimi ile ilgili eğitim ve bilgilendirme programları sağlayacaktır.

Şirketin, Kişisel Verilerin ifşa edilmesi ve herhangi bir üçüncü şahsa iletilmesi konusunda yeterli kontrol sağladığı bilinmelidir.

 

İfşa, Düzeltme, Kullanımın Askıya Alınması

Partnerlerimiz, Şirket tarafından saklanan Kişisel Veriler ile bağlantılı olarak ifşa, düzeltme, ekleme, eleme veya askıya alma talebinde bulunduğunda, bu talebi, talepte bulunan kişinin ilgili partner olduğu bilgisini onayladıktan sonra makul bir süre içinde cevaplayacağız. Kişisel Verilerin tamamının veya bir kısmının kullanımının askıya alınmasının, partnerlerimizin talep ettiği bazı  hizmetlerimizin sunulmasını elimizde olmayan sebeplerden ötürü engelleyebileceği bilinmelidir

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili Sorularınız için İletişim Bilgisi

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak, tarafımızca saklanan Kişisel Verilerinize erişme hakkının yanı sıra, düzeltme, itiraz etme, işlemeyi sınırlandırma ve silme hakklarına da sahip bulunmaktasınız. Bu konudaki yazılı talebinizi aşağıdaki adreslere posta veya e-posta yolu ile iletebilirsiniz:

E-posta: DPO@ntn-snr.com
Compliance Service – PC08
NTN Europe
1 rue des Usines - BP 2017 - 74010 Annecy cedex – Fransa