Şirketimizin ,DNA’sına
kök salmış olan KSS
Yaklaşımı,

Varlık sebebimiz olan "Dünyayı Nameraka bir hale getiriyor", doğaya ve insana daha saygılı bir yaklaşımla dünyaya katkıda bulunuyoruz.

Bu sebeple Kurumsal Sosyal Sorumluluklar (KSS), yönetim anlayışımızda merkezi bir rol oynamaktadır. KSS yaklaşımımız, şirketin tüm alanlarını kapsayan ve somut hedeflere ulaşmamızı sağlayan 5 temele dayanmaktadır.

 

 

Aware of the impact of the accelerating pace of change in our society, we want to make a commitment to both environmental and social issues.

Nos axes stratégiques environnementaux

Çevresel konular

 

Dünyamızı ilgilendiren dokuz kritik eşikten altısı maalesef aşılmıştır. Bunlar, iklim değişikliği, biyoçeşitlilikteki erozyon, içilebilir su tüketimi, yeni kimyasallar, azot ve fosfor döngülerinin bozulması ve arazi kullanımındaki kritik değişikliklerdir.

Şirketimizin bu küresel sorunlarla mücadelede oynayacağı bir rol olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple üretimimizi, Enerji ve Çevre konularında 5 stratejik noktaya odaklanarak yapıyoruz: sera gazı emisyonlarımızı, su tüketimimizi, enerji tüketimimizi ve atmosferik emisyonlarımızı azaltmak, atıklarımızı azaltmak ve geri dönüştürmek.

 

Energie

 

Rejets

 

Déchets valorisés

 

émission de gaz à effet de serre

 

Eau consommée

Bu rakamlar 2022 yılı verilerine karşılık gelmektedir. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi, için DPEF'e bakınız.

Sosyal konular

 

Toplumumuz aynı zamanda işten elde edilen gelir, sağlık, cinsiyet eşitliği, kapsayıcılık ve insan haklarına saygı gibi onurlu ve tatmin edici bir yaşamı garanti eden sosyal temellere de ihtiyaç duymaktadır. Tedarik zincirimiz boyunca eğitim, sağlık, güvenlik ve daha geniş anlamda iş yerinde yaşam kalitesi, kapsayıcılık, ayrımcılık yapmama ve insan haklarına saygı konularına gereken değeri vererek, şirketimiz genelinde bu temellerin garanti altına alınmasına yardımcı oluyoruz.

Score à l'index égalité Femmes-Hommes

Intégration des personnes en situation de handicap

60 personnes intégrées dans nos écoles internes de formation LEARN

Bu rakamlar 2022 yılı verilerine karşılık gelmektedir. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için DPEF'e bakınız.

Parties prenantes

Sürekli değişen bir dünyada şirketimizin uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için, elbette yalnızca hissedarlarımızın beklentilerini değil, aynı zamanda tüm paydaşlarımızın beklentilerini de karşılamamız gerekiyor: çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, geleceğin çalışanları olacak öğrencilerimiz, ortaklarımız, yerel topluluklar bunlara örnektir

Müşterilerimizi ve onların bir sonraki stratejik hamlelerini dinlemek, işimizin uzun vadeli geleceğini garanti altına alır; çalışanlarımızı dinlemek bağlılıklarını ve sadakatlerini sağlar; tedarikçilerimizi dinlemek uzun vadeli ilişkiler sağlar ve yerel toplulukları dinlemek geleceğin yeteneklerini çeker.

 

Varoluş sebebi̇mi̇z "dünyayi nameraka bir hale getirmek"

 

Japoncadaki "Nameraka" terimi, NTN Corporation olarak çalışma felsefemizi en güzel şekilde yansıtmaktadır. 
Temel olarak bu terim, mekanik bileşenler arasındaki sürtünmenin yokluğunu ifade eder ve birincil amacı hareketi hassasiyet, güvenilirlik, akışkanlık ve verimlilikle iletmektir.
Ayrıca enerji verimliliği için iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olan rulman tasarımcıları, üreticileri ve satıcıları olarak kimliğimizi karakterize eder.


"Dünyayı Nameraka  bir hale getirmek" ifadesi, NTN Europe'un dünyaya kattıklarını, olumlu yanlarını tanımlarken, olumsuz yanlarını sınırlamaktadır.
Sürdürülebilir, uyumlu bir dünya için hareketin akışkanlığını temsil eder. Varoluş nedenimiz, bizi birleştiren, dünyaya getirdiğimiz ve çalışmalarımıza anlam katan şey tam da budur: enerjinin daha verimli kullanımına dayalı, daha akışkan, akıcı ve uyumlu bir topluma katkıda bulunmak.

 

Nameraka

Banner-Nameraka

Rulman tasarımcıları, üreticileri ve satıcıları olarak, ürünlerimizin enerji verimliliği sayesinde iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı oluyoruz.
Ayrıca karbon nötr hedeflerimizi belirleyerek bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz. 

 

CO2 emi̇syon azaltim hedefleri̇

Neutralité carbone

  • Kapsam 1 ve 2, yani tesislerimizden ve elektrik üreticilerimizden kaynaklanan karbon emisyonları için hedef, 2030 yılına kadar %50 ve 2035 yılına kadar %90 azalma sağlamaktır 2018 ile karşılaştırıldığında.
  • Kapsam 3, yani tedarikçilerimizden ve ulaşımdan kaynaklanan karbon emisyonları için hedefimiz, 2030 yılına kadar %15 ve 2050 yılına kadar %90 azalım sağlamaktır2018 ile karşılaştırıldığında.
Note ECOVADIS

KSS, kurumsal strateji ve yönetişime doğrudan entegre edilmiştir.

Bu KSS yaklaşımı, şirketin varoluş nedeninden stratejik planına ve karbon nötr planına kadar şirketin tüm alanlarını ve faaliyetlerini kapsamaktadır. KSS hepimizin sorumluluğudur!

Bu konuda her yıl ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. KSS değerlendirmelerinde küresel standart olan ECOVADIS'e göre 2023 yılında %77'lik, bir oranla şirketlerin ilk %5'i arasında yer alıyoruz (Altın derece).

Sosyal ve çevresel konulardaki çalışmalarımız, Ernst & Young tarafından denetlenen yıllık finansal olmayan performans beyanına konu olmaktadır

Dominique Lavilla

Şirketimizin uzun vadeli geleceğini ve faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamamız gerekir. Ayrıca, küresel ısınmayla mücadeleye yardımcı olmak, tüm doğal kaynakları korumak, çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek ve tedarik zincirimiz boyunca insan haklarına saygı gösterilmesini sağlamak gibi topluma karşı da sorumluluklarımız bulunmaktadır. 
Varoluş nedenimizi belirterek bu sorumluluğu sağlam bir şekilde tesis ettik: " Make the world Nameraka ". Bizi birleştiren, işimize anlam katan şey budur: enerjinin daha verimli kullanımına dayalı, daha akıcı, hareketli ve uyumlu bir topluma katkıda bulunmak.

Dominique Lavilla - NTN Europe Genel Müdürü

Ürünlerimizle ilgili herhangi bir sorunuz mu var? BİZE ULAŞIN