POLITICA DE CONFIDENȚIALITATENTN Europe și grupul său de companii (denumite în continuare „Compania”) recunosc importanța informațiilor care pot duce la identificarea partenerilor noștri individuali (denumite în continuare „Informații personale”), iar Compania va respecta, în ceea ce privește protecția informațiilor personale, Regulamentul general privind protecția datelor, aplicabil în Europa începând cu data de 25 mai și regulamentele noastre interne pe care Compania le-a pus în aplicare în legătură cu protecția informațiilor personale, în același timp punând în aplicare următoarele programe:

 

Colectarea informațiilor personale

Compania va solicita periodic partenerilor noștri să furnizeze informații personale (precum adresa de e-mail, numele, adresa poștală și numărul de telefon) în legătură cu:

 • utilizarea acestui site web;
 • orice întrebare sau solicitare din partea partenerilor noștri;
 • orice activități de sondare, utilizând chestionare.

În oricare dintre cazuri, Compania va colecta aceste informații personale numai în măsura în care informațiile sunt necesare pentru atingerea oricăruia dintre aceste scopuri, astfel cum sunt prevăzute în secțiunea următoare „Scopul utilizării informațiilor personale”, și numai în cadrul aplicabilității corespunzătoare. De asemenea, informațiile personale vor fi colectate prin furnizarea (înregistrarea) partenerilor în baza acordului acestora.

 

Scopul utilizării informațiilor personale

Informațiile personale de furnizat Companiei de partenerii noștri vor fi utilizate numai în măsura în care aceste informații sunt necesare pentru atingerea oricăruia dintre următoarele scopuri de utilizare:

 • Pentru trimiterea catalogului nostru sau a oricăror produse etc.;
 • Pentru furnizarea informațiilor despre oricare dintre produsele sau serviciile noastre;
 • Pentru răspunsul la o întrebare sau o solicitare etc. din partea partenerilor, a acționarilor sau a investitorilor noștri;
 • Pentru executarea oricărui contract cu oricare dintre clienții noștri;
 • Pentru solicitarea participării la sondajul nostru;
 • Pentru desfășurarea diferitelor campanii;
 • Pentru gestionarea acționarilor;
 • Pentru notificarea unui seminar, a unei expoziții etc. pe care o va organiza (sponsoriza, cosponsoriza sau sprijini) Compania;
 • Pentru activitățile noastre de recrutare (inclusiv utilizarea informațiilor personale în chestionarul nostru pentru activități de recrutare viitoare);
 • Pentru conformitatea cu orice cerință legală sau notificare sau directivă oficială din partea oricărei agenții administrative sau
 • În orice scop pentru care Compania a obținut un consimțământ de la partenerii noștri. Compania nu va utiliza informațiile în niciun alt scop fără să obțină în prealabil consimțământul partenerilor noștri.


Divulgarea/Furnizarea informațiilor personale terților

Compania nu va divulga sau pune la dispoziția niciunui terț nicio informație personală pe care Compania a colectat-o de la partenerii noștri; cu toate acestea, cu excepția oricăreia dintre situațiile următoare:

 • Atunci când Compania a obținut consimțământul partenerului relevant.
 • Atunci când informațiile personale sunt utilizate sub forma datelor statistice care nu conduc la identificarea niciunui partener individual;
 • Atunci când divulgarea informațiilor personale este impusă de legi sau regulamente sau de orice instanță sau agenție publică, inclusiv poliție;
 • Atunci când divulgarea informațiilor personale este necesară pentru a proteja viața, integritatea corporală sau proprietatea unui individ, iar obținerea consimțământului partenerului relevant este dificilă;
 • Atunci când gestionarea informațiilor personale este necesară în mod specific pentru îmbunătățirea sănătății publice sau promovarea creșterii sănătoase a copiilor, iar obținerea consimțământului partenerului relevant este dificilă;
 • Atunci când colaborarea noastră este necesară în legătură cu executarea aspectelor prevăzute în legislația sau regulamentele oricărei agenții naționale sau organism public local sau persoană care acționează în numele acestora, considerându-se că obținerea consimțământului partenerului relevant va împiedica această executare sau
 • Atunci când este necesară divulgarea sau punerea la dispoziție a informațiilor personale oricăruia dintre subcontractanții noștri care execută o parte din operațiunile noastre sau oricăruia dintre distribuitorii noștri care comercializează produsele noastre, le vom transmite numai informațiile necesare cu nivelul de securitate corespunzător


Gestionarea informațiilor personale

Compania va stoca și va gestiona informațiile personale într-un mediu protejat prin măsuri de securitate corespunzătoare în conformitate cu legile și regulamentele relevante, precum și cu regulamentele interne proprii privind gestionarea informațiilor personale, pentru a preveni scurgerile, modificarea, pierderea sau utilizarea informațiilor personale în alte scopuri decât cele prevăzute în Scopurile de utilizare. De asemenea, Compania va furniza programe de formare și informare adecvate angajaților noștri cu privire la gestionarea corectă a informațiilor personale.
Este important de reținut faptul că Compania menține un control adecvat asupra divulgării și furnizării informațiilor personale oricărui terț.

 

Divulgarea, corectarea, suspendarea utilizării

Atunci când primim o solicitare din partea partenerilor noștri pentru divulgare, corectare, adăugare, eliminare sau suspendare a utilizării în legătură cu datele personale deținute de Companie, vom răspunde acestor solicitări într-o perioadă rezonabilă după ce am confirmat faptul că persoana care a transmis această solicitare este partenerul relevant. Este important de reținut faptul că suspendarea utilizării totale sau parțiale a informațiilor personale ar putea împiedica, împotriva voinței noastre, livrarea serviciilor noastre în conformitate cu cerințele partenerului.

 

Persoana de contact pentru întrebări legate de gestionarea informațiilor personale

În conformitate cu regulamentele puse în aplicare privind protecția datelor personale, aveți dreptul de acces la informațiile personale stocate, precum și drepturile la rectificare, opoziție, limitarea prelucrării și ștergere, pe care vi le puteți exercita în scris prin poștă/e-mail la următoarele adrese:

Date de contact prin e-mail: DPO@ntn-snr.com
Serviciul de conformitate – PC08
NTN Europe
1 rue des Usines - BP 2017 - 74010 Annecy cedex – Franța