Condiții generale de utilizare a paginii web (GCU)

Versiune din 31.03.2023
 

Pagina web „www.ntn-snr.com„ (© NTN-SNR) (denumită în continuare „Pagină web”) a fost creată de NTN Europe numai pentru utilizarea personală de către utilizatorii săi profesioniști. Orice utilizare comercială a datelor prezentate în pagina web, chiar și parțială, este interzisă, cu excepția cazului în care este aprobată în prealabil, în scris, de către NTN Europe.

Accesul la pagina web este supus respectării condițiilor generale care reglementează accesul și utilizarea stabilite mai jos ca și Condiții generale de utilizare („CGU”), precum și a legilor și legislației aplicabile. În acest mod, atunci când decideți să accesați pagina web, pentru a naviga în aceasta sau pentru a o utiliza, trebuie să acceptați CGU fără orice rezervări, care prevalează asupra oricărui alt acord pe care l-ați fi putut încheia în alte cazuri cu NTN Europe sau cu membrii rețelei sale comerciale.

NTN Europe își rezervă dreptul de a dezactiva codurile de acces privat dacă acestea sunt utilizate pentru acțiuni care nu sunt conforme cu Condițiile generale de utilizare.

 

1. Drepturi de proprietate intelectuală

Întregul conținut al acestei pagini web este reglementat de Codul francez privind proprietatea intelectuală.

Atât conținutul, cât și prezentarea paginii web sunt protejate prin legile în vigoare privind proprietatea intelectuală. NTN Europe este titularul, proiectarea și dezvoltarea paginii web menționate mai sus fiind realizate de companiile Netapsys și SQLI.

Denumirile sau numele comerciale, siglele, denumirile produselor și serviciilor care aparțin gamelor sunt, cu anumite excepții, mărci comerciale brevetate de NTN Europe.

De asemenea, se menționează și alte mărci comerciale. Acestea sunt fie utilizate de NTN Europe cu autorizația titularului lor, fie pentru a evidenția produsele sau serviciile oferite de NTN Europe.

Fotografiile, textele, sloganele, desenele, modelele, imaginile, secvențele animate, însoțite de o melodie sau nu, precum și alte lucrări încorporate în pagina web sau orice alt conținut sunt proprietatea NTN Europe sau a terților care au autorizat NTN Europe să utilizeze acest conținut.

Copierea paginii web menționate mai sus și a informațiilor pe care le conține, indiferent că sunt copii pe hârtie sau electronice, este autorizată numai dacă sunt îndeplinite condițiile conform cărora copiile sunt strict rezervate utilizării personale, cu excepția oricărei utilizări în scopuri de publicitate, comerciale și/sau informative și că asemenea utilizare respectă dispozițiile stabilite în articolul L. 122-5 din Codul francez privind proprietatea intelectuală.

În orice caz, această autorizație nu poate permite orice transfer, în beneficiul utilizatorului, al drepturilor intelectuale menționate mai sus, care rămân proprietatea exclusivă a NTN Europe sau a terților care au autorizat NTN Europe să le utilizeze.

Cu excepția autorizației furnizate în paragraful de mai sus, orice copiere, reprezentare, utilizare sau modificare a întregului sau a unei părți din pagina web, a tuturor sau a unei părți din diversele lucrări și modele de produse care o alcătuiesc este strict interzisă, indiferent de proces și suport, cu excepția cazului în care este aprobată în prealabil de NTN Europe. Orice utilizare contrară va constitui o infracțiune de contrafacere, pasibilă de pedeapsa cu închisoare pe o perioadă de doi ani și o amendă de 150.000 euro. 

 

2. Gestionarea codurilor de acces și a parolelor 

Atunci când vă înregistrați la Extranet al NTN Europe (zone private destinate exclusiv profesioniștilor), introduceți denumirea contului și o parolă. Responsabilitatea de a păstra natura confidențială a contului și parolei dvs. și pentru toate acțiunile realizate folosind contul și/sau parola dvs. vă revine în exclusivitate. Vă asumați răspunderea de a anunța imediat NTN Europe cu privire la orice utilizare neautorizată a contului și/sau a parolei dvs. și de a vă asigura că vă deconectați după fiecare sesiune. NTN Europe nu își asumă răspunderea pentru orice pierdere sau daună care rezultă dintr-o încălcare a obligațiilor menționate.

 

3. Informații privind produsele și serviciile

Această pagină web oferă o prezentare generală a gamei de produse și servicii ale grupului NTN Europe. Aceasta este destinată numai profesioniștilor, accesarea de către consumatori este interzisă. Informațiile din text, fotografiile sau orice alt tip de informații prezentate în pagina web sunt furnizate numai cu titlu de referință, acestea nu se vor considera a fi documente contractuale care pot furniza temeiuri pentru orice tip de procedură juridică.

Prin prezenta, NTN Europe își rezervă dreptul de a modifica informațiile furnizate în pagina sa web, în special cele privind funcțiile tehnice ale produselor prezentate, în orice moment, fără orice preaviz, luând în considerare interactivitatea paginii web; acest lucru nu va atrage răspunderea NTN Europe, a membrilor rețelei sale sau a angajaților săi.

Prețurile și funcțiile produselor și serviciilor prezentate pe Extranet NTN Europe sunt exacte în momentul în care diverse pagini web sunt online sau actualizate. În ceea ce privește prețurile, acestea sunt prețurile maxime recomandate. Aceste prețuri și funcții pot fi modificate fără preaviz de către NTN Europe.

În plus, toate produsele și serviciile menționate în această pagină web nu sunt disponibile în mod necesar. NTN Europe își va consilia utilizatorii cu privire la disponibilitatea produselor și serviciilor prezentate.

 

4. Date cu caracter personal și module cookie

4.1. Datele cu caracter personal ale utilizatorului

Informațiile pe care NTN Europe le primește de la dvs. corespund informațiilor necesare pentru utilizarea paginii web. 

Aceste informații sunt supuse prelucrării pe computer declarate la CNIL și au drept scop autorizarea NTN Europe de a vă identifica și comunica cu dvs. Mai specific, aceste informații sunt necesare pentru a vă permite să accesați extranet-ul NTN Europe, pentru a primi buletinul informativ NTN Europe (buletin informativ electronic), dar și pentru a permite NTN Europe să răspundă la cererile dvs. de informații.

NTN Europe este titularul. 

Datele pe care ni le comunicați sunt păstrate de noi pe o perioadă de trei ani.

În conformitate cu dispozițiile legale și de reglementare în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și, în special, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, aveți dreptul de a accesa, rectifica și, dacă este necesar, de a șterge datele care vă privesc. De asemenea, dacă aveți motive legitime, vă puteți opune prelucrării.

Aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere simplă în scris, trimisă prin e-mail la dpo@ntn-snr.com sau prin poștă la „Departamentul Conformitate (PC 08)-NTN Europe- 1 rue des Usines- 74010 Annecy- Cedex-Franța”.

4.2. Module cookie

Anumite pagini ale paginii web pot utiliza module cookie, scopul acestora fiind de a accesa informațiile stocate în terminalul dvs. de conectare și, în special, de a înregistra informații cu privire la navigarea dvs. a paginii web, precum și de a stoca informații pe care le-ați introdus în timpul conectării pentru a facilita, în special, navigarea în timpul următoarei conexiuni.

Perioada de stocare a informațiilor colectate în acest mod este de treisprezece luni de la introducerea modulelor cookie aferente.

Desigur, puteți împiedica salvarea modulelor cookie pe hard diskul dvs. prin configurarea browser-ului.

De asemenea, puteți șterge modulele cookie, în orice moment, în mod individual, prin configurarea computerului dvs. 

 

5. Link hipertext

Linkurile hipertext la pagina web www.ntn-snr.com necesită aprobarea prealabilă în scris din partea NTN Europe. Dacă doriți să adăugați un link hipertext la pagina noastră web, contactați persoana responsabilă cu pagina web www.ntn-snr.com.

NTN Europe nu va fi trasă la răspundere, în niciun caz, pentru paginile web care conțin linkuri hipertext la această pagină web și, prin prezenta, își declină orice răspundere cu privire la conținutul și utilizarea acestora.

În plus, pagina web www.ntn-snr.com poate conține referințe și linkuri hipertext la pagini web terțe. NTN Europe nu controlează aceste pagini web și nu își asumă răspunderea pentru conținutul și utilizarea acestora.

 

6. Limitarea răspunderii

Utilizatorii utilizează această pagină web pe propria răspundere. Rețeaua internet și sistemele de telecomunicații pot conține erori, pot apărea întreruperi sau defecțiuni, iar NTN Europe, filialele sale sau membrii rețelei sale nu vor fi, în niciun caz, trași la răspundere pentru orice daună directă sau indirectă, inclusiv, dar fără a se limita la, daune materiale, legate de date, programe, financiare, incidentale sau de consecință, care decurg din accesarea sau utilizarea acestei pagini web sau a oricăror pagini web conectate. Sub rezerva respectării dispozițiilor legale ale ordinului public, conținutul paginii web este prezentat fără orice garanție de orice fel.

Informațiile privind modelele și funcțiile acestora reflectă definirea designului în momentul în care diverse pagini web sunt plasate online sau actualizate: asemenea informații sunt furnizate numai cu titlu de referință și nu se vor interpreta ca o ofertă contractuală de produse sau servicii din partea NTN Europe, filialele sale sau membrii rețelei sale. Pot exista erori sau omisiuni. Numai comenzile plasate online prin secțiunea „Comandă” și confirmate de către NTN Europe cu confirmare de primire în termen de trei zile de la primire vor avea orice valoare contractuală față de NTN Europe.

Accesarea produselor și serviciilor prezentate în pagina web poate fi supusă restricțiilor. Prin urmare, trebuie să vă asigurați că legile în vigoare în țara în care se stabilește conexiunea permit accesarea paginii web.

Utilizatorul este de acord să apere, despăgubească și să exonereze NTN Europe, filialele sale, membrii rețelei sale de orice pretenție și cheltuială, inclusiv onorariile avocaților pe care le poate suporta ca urmare a utilizării acestei pagini web de către utilizator sau de către orice altă persoană care folosește contul utilizatorului. NTN Europe își rezervă dreptul de a întreprinde o apărare exclusivă împotriva pretenției pentru care trebuie să fie exonerată conform acestui articol. În acest caz, utilizatorul trebuie să furnizeze NTN Europe întreaga asistență solicitată în mod rezonabil de NTN Europe.

 

7. Etică 

Utilizatorul se angajează să nu se implice în nicio acțiune care ar putea constitui solicitări ilegale, fraudă, corupție activă sau pasivă, practici comerciale neetice sau contrare legii aplicabile.

Utilizatorul va despăgubi și exonera NTN Europe de orice daune și prejudicii suferite de NTN Europe ca urmare a practicilor ilegale/neetice din partea sa.

 

8. Suspendarea - Retragerea dreptului de acces 

NTN Europe are dreptul de a suspenda sau șterge, în orice moment, un drept de acces prin blocarea datelor de acces fără a oferi motive, în special, atunci când utilizatorul:

  • oferă informații false în timpul înregistrării;
  • a încălcat CGU sau obligația sa de diligență cu privire la prelucrarea datelor de acces;
  • a încălcat legea aplicabilă cu privire la accesarea sau utilizarea paginii web NTN Europe; sau
  • a fost inactiv pe pagina NTN Europe o perioadă de cel puțin 24 luni.

 

9. Dispoziții diverse

În cazul în care oricare dispoziție dintre aceste CGU este considerată a fi ilegală, nevalabilă sau neaplicabilă conform oricărei legi, reglementări sau tratat care se aplică acestor CGU, asemenea dispoziție va fi considerată a fi ineficientă fără ca acest lucru să afecteze celelalte dispoziții din aceste CGU care vor rămâne în vigoare în întregime.

Aceste CGU conțin întregul acord dintre NTN Europe și utilizator pentru utilizarea paginii web NTN Europe. Orice modificare a acestor Condiții generale de utilizare trebuie convenită în scris pentru a fi valabilă.

Pentru toate comenzile plasate online prin secțiunea „Comandă” și/sau o aplicație de tip „e-business”, Clauzele și condițiile generale NTN Europe privind vânzarea și serviciile vor prevala asupra acestor CGU.

 

10. Legea aplicabilă - Litigii

NTN Europe controlează paginile sale web din Franța. Utilizatorul este de acord că orice acțiune, procedură sau alte aspecte legale privind accesarea acestora sau utilizarea informațiilor sau a paginilor web se va reglementa conform legislației franceze.

Aceste Condiții generale de utilizare sunt supuse legii franceze. Limba CGU care prevalează este limba franceză. În cazul oricărei discrepanțe sau litigiu, tribunalele din Franța vor avea competență deplină.

În cazul litigiului, utilizatorul și NTN Europe vor încerca să soluționeze litigiul prin mediere sau orice altă soluție amiabilă. Dacă utilizatorul și NTN Europe nu reușesc acest lucru, litigiul va fi supus competenței exclusive a tribunalelor din Franța.

 

11. Actualizarea Condițiilor generale de utilizare

Prin prezenta, NTN Europe își rezervă dreptul de a modifica și actualiza accesarea paginii web, precum și Condițiile generale de utilizare în orice moment. Modificările și actualizările menționate se impun utilizatorului care, prin urmare, trebuie să consulte periodic această secțiune pentru a verifica aceste Condiții generale de utilizare în vigoare.