RSI PENTRU NTN-SNR:
un angajament pentru un viitor corect și durabil

Demersul de Responsabilitate Socială a Întreprinderilor (RSI) la NTN-SNR se situează la cel mai înalt nivel printre întreprinderile din sectorul acesteia.

Măsurile durabile și dedicate din partea NTN-SNR garantează un demers de Dezvoltare Durabilă bazată pe etică, achiziții responsabile, îmbunătățirea continuă a departamentului pentru mediu, accesul la locul de muncă pentru toți, precum și transmiterea competențelor și a cunoștințelor.

Prin punctajul EcoVadis de 74/100 obținut pentru exercițiul fiscal 2017 (aprilie 2017/martie 2018), NTN-SNR obține nivelul GOLD pentru demersul său RSI și validează:

  • o abordare RSI structurată
  • angajamente cuantificate și măsuri tangibile pe toate planurile
  • informații detaliate privind implementarea
  • o raportare SEFP pentru toate măsurile/indicatorii de performanță

 

EcoVadis acordă NTN-SNR distincția Gold pentru implicare, după o creștere în evaluări cu 26 puncte, de-a lungul ultimilor 5 ani.

 

Rezultatele obținute recompensează un angajament puternic. Acestea reprezintă rezultatele măsurilor angajate și a eforturilor în toate domeniile demersului nostru RSI.

rse

Demersul nostru proactiv permite găsirea răspunsurilor la problemele sociale și la cele legate de mediu. NTN-SNR privește spre viitor și se implică în Dezvoltarea Durabilă.

Implicarea socială

Aceasta permite favorizarea accesului la locul de muncă, dezvoltarea completă la locul de muncă, lupta împotriva tuturor formelor de discriminare (legate de vârstă, sex, pregătire etc.) și transmiterea cunoștințelor și competențelor, în conformitate cu valorile NTN-SNR.

Implicarea societală

Aceasta răspunde dorinței de implicare în viața locală a NTN-SNR. Prin măsurile de stabilire a parteneriatelor (vizitarea sediilor noastre de către școli, etc.) și de filantropie (sponsorizare, evenimente sportive  etc.), NTN-SNR s-a îndreptat în mod cert spre viitor și se implică în susținerea descoperirii universului industrial și a meseriilor asociate.

Implicarea etică

Aceasta aplică principiile și valorile de la NTN-SNR și contribuie la găsirea răspunsurilor la cerințele legate de așteptările partenerilor noștri și la riscurile din ce în ce mai importante.

Demersul legat de achizițiile responsabile

Acesta se bazează pe valorile legate de colaborări și cele responsabile, la nivel uman, etic și la nivelul mediului.

Dezvoltarea durabilă

Politica noastră  demonstrează un angajament puternic în privința:

  • reducerii impactului activităților și produselor noastre asupra mediului
  • relației de încredere cu părțile noastre interesate

 

Consultați detaliile măsurilor noastre     Deschideți raportul SEFP

steve-richez

Responsabilitatea Socială a Întreprinderilor reprezintă contribuția întreprinderilor la dezvoltarea durabilă. Demersul nostru constă în luarea în considerare a impacturilor sociale și de mediu ale activității noastre, în vederea adoptării celor mai bune practici, precum și contribuirii, în consecință, la îmbunătățirea societății și la protejarea mediului.

Pentru a evalua performanța noastră în ceea ce privește RSI, într-o manieră cât mai obiectivă, colaborăm îndeaproape cu platforma de schimb și evaluare online, EcoVadis. Această platformă online este o interfață între clienți și întreprinderi, care permite distribuirea și transmiterea informațiilor legate de Responsabilitatea Socială.

Rezultatul evaluării ECOVADIS ne permite să identificăm pașii de dezvoltare, pentru a îmbunătăți în mod repetat performanța noastră, pentru a valoriza demersul nostru și pentru a ne situa față de celelalte întreprinderi din sectorul nostru.

Obiectivul nostru: să ajungem întotdeauna mai departe în ceea ce privește RSI, pentru a face din NTN-SNR o întreprindere îndreptată spre un viitor durabil.

Stève RICHEZ - Responsabil de mediu NTN-SNR
solar-panel-snr

Aveti vreo intrebare? CONTACTAȚI-NE