NTN EUROPE:
zaangażowanie grupy

NTN EUROPE charakteryzuje wydajność, bliskość, pozytywne nastawienie, szacunek i profesjonalizm.

Wartości te są obecne w codziennych działaniach Grupy, jej skuteczności i tożsamości względem klientów, dostawców i zespołów na całym świecie.

Bliskość, wsparcie i dostępność są wpisane w nasze DNA.

Bliskość z klientem: Jesteśmy zawsze do dyspozycji klienta, kiedykolwiek nas potrzebuje.

Ekspertyza techniczna i jakościowa oraz inne usługi spersonalizowane są częścią oferty NTN EUROPE i przyczyniają się do poziomu satysfakcji klienta. Skupiając się na badaniach i innowacjach, zawsze bierzemy pod uwagę potrzeby klientów i światowe trendy gospodarcze.

Nasze zaangażowanie odnosi się do naszych wszystkich wartości, włączając współpracę z naszymi dostawcami.

Bliskość z pracownikami

NTN EUROPE skupia się na ochronie kobiet i mężczyzn, którzy budują firmę. Oferujemy dogodne warunki pracy, zgodne z BHP i zaleceniami zdrowotnymi, które są spójne z wdrożonymi przez nas procesami gwarantującymi wydajną, bezpieczną i ergonomiczną pracę. Grupa stawia na rozwój i zachęca do kreatywności i inicjatyw poprzez pracę zespołową i rozwój osobisty.

NTN EUROPE opracowała wskaźniki różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na rok 2020. Firma uzyskała wynik 87 punktów na 100:

  • Wskaźnik różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn: 39 punktów na 40
  • Wskaźniki różnicy w podwyżkach płac ze względu na płeć: 20 punktów na 20
  • Wskaźnik różnic w awansie ze względu na płeć: 15 punktów na 15
  • Wskaźnik dotyczący liczby pracownic, które otrzymały podwyżkę w ciągu roku od powrotu z urlopu macierzyńskiego: wskaźnik nieobliczalny dla 2020 r.
  • Wskaźnik dotyczący liczby pracowników niedostatecznie reprezentowanej płci wśród 10 pracowników, którzy otrzymali najwyższe odszkodowanie: 0 punktów na 10
  • Łącznie 74/85 punktów, czyli wskaźnik równy 87 na 100 punktów. 

Ochrona środowiska

NTN EUROPE opracowuje produkty, które są przyjazne dla środowiska, dzięki stawianiu na innowacje i przełomowe odkrycia w zakresie produkcji. Nasza polityka ochrony środowiska oraz, mówiąc bardziej ogólnie, polityka CSR są dowodem naszej dedykacji.

Jakość

Wszystkie zakłady NTN EUROPE szczycą się posiadaniem odpowiednich certyfikacji (ISO 9001, 16949, 50001, QS9000, IRIS, itp). Nieustannie dbamy o najwyższą jakość i ciągłe doskonalenie naszych procesów i produktów, już od etapu projektowanie aż do obsługi po-sprzedażowej.

 

NTN EUROPE był pierwszym na świecie producentem łożysk, który dostał certyfikację ISO 9001.

 

valeurs-et-engagements

Poniższe wartości umożliwiają osiąganie założonych celi:

Wydajność

Zadowolenie klienta to klucz do sukcesu. Wymaga nieustannego zaangażowania, realizowania założonych celi i oferowania śmiałych, innowacyjnych rozwiązań i stawiania czoła problemom i trudnościom.

Bliskość

Nasza globalna obecność i nieustanne wsparcie lokalnych zespołów przekłada się na zrównoważone profesjonalne relacje z klientami, dostawcami i partnerami.

Praca zespołowa

Kolejnym kluczem do naszego sukcesu, są współpracujące ze sobą zespoły ekspertów. Bardzo sprawnie opracowują rozwiązania i osiągają założone cele, głównie dzięki świetnej komunikacji i bogatej wiedzy.

Szacunek

Nasi pracownicy darzą siebie i naszych partnerów szacunkiem, co razem z zaangażowaniem i przestrzeganiem określonych przepisów pozytywnie wpływa na rozwój NTN-SNR. Wartości wyznawane przez pracowników są spójne z wartościami firmy, umożliwiają ochronę technologii, dziedzictwa i pracowników.

Profesjonalizm

Nasza ekspertyza i bogata oferta są fundamentem firmy.