NTN-SNR EUROPE:
zaangażowanie grupy

NTN SNR EUROPE charakteryzuje wydajność, bliskość, pozytywne nastawienie, szacunek i profesjonalizm.

Wartości te są obecne w codziennych działaniach Grupy, jej skuteczności i tożsamości względem klientów, dostawców i zespołów na całym świecie.

Bliskość, wsparcie i dostępność są wpisane w nasze DNA.

Bliskość z klientem: Jesteśmy zawsze do dyspozycji klienta, kiedykolwiek nas potrzebuje.

Ekspertyza techniczna i jakościowa oraz inne usługi spersonalizowane są częścią oferty NTN-SNR EUROPE i przyczyniają się do poziomu satysfakcji klienta. Skupiając się na badaniach i innowacjach, zawsze bierzemy pod uwagę potrzeby klientów i światowe trendy gospodarcze.

Nasze zaangażowanie odnosi się do naszych wszystkich wartości, włączając współpracę z naszymi dostawcami.

Bliskość z pracownikami

NTN SNR EUROPE skupia się na ochronie kobiet i mężczyzn, którzy budują firmę. Oferujemy dogodne warunki pracy, zgodne z BHP i zaleceniami zdrowotnymi, które są spójne z wdrożonymi przez nas procesami gwarantującymi wydajną, bezpieczną i ergonomiczną pracę. Grupa stawia na rozwój i zachęca do kreatywności i inicjatyw poprzez pracę zespołową i rozwój osobisty.

NTN-SNR Roulements opracowała wskaźniki różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na rok 2020. Firma uzyskała wynik 87 punktów na 100:

  • Wskaźnik różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn: 39 punktów na 40
  • Wskaźniki różnicy w podwyżkach płac ze względu na płeć: 20 punktów na 20
  • Wskaźnik różnic w awansie ze względu na płeć: 15 punktów na 15
  • Wskaźnik dotyczący liczby pracownic, które otrzymały podwyżkę w ciągu roku od powrotu z urlopu macierzyńskiego: wskaźnik nieobliczalny dla 2020 r.
  • Wskaźnik dotyczący liczby pracowników niedostatecznie reprezentowanej płci wśród 10 pracowników, którzy otrzymali najwyższe odszkodowanie: 0 punktów na 10
  • Łącznie 74/85 punktów, czyli wskaźnik równy 87 na 100 punktów. 

Ochrona środowiska

NTN SNR EUROPE opracowuje produkty, które są przyjazne dla środowiska, dzięki stawianiu na innowacje i przełomowe odkrycia w zakresie produkcji. Nasza polityka ochrony środowiska oraz, mówiąc bardziej ogólnie, polityka CSR są dowodem naszej dedykacji.

Jakość

Wszystkie zakłady NTN-SNR EUROPE szczycą się posiadaniem odpowiednich certyfikacji (ISO 9001, 16949, 50001, QS9000, IRIS, itp). Nieustannie dbamy o najwyższą jakość i ciągłe doskonalenie naszych procesów i produktów, już od etapu projektowanie aż do obsługi po-sprzedażowej.

 

NTN-SNR był pierwszym na świecie producentem łożysk, który dostał certyfikację ISO 9001.

 

valeurs-et-engagements

Poniższe wartości umożliwiają osiąganie założonych celi:

Wydajność

Zadowolenie klienta to klucz do sukcesu. Wymaga nieustannego zaangażowania, realizowania założonych celi i oferowania śmiałych, innowacyjnych rozwiązań i stawiania czoła problemom i trudnościom.

Bliskość

Nasza globalna obecność i nieustanne wsparcie lokalnych zespołów przekłada się na zrównoważone profesjonalne relacje z klientami, dostawcami i partnerami.

Praca zespołowa

Kolejnym kluczem do naszego sukcesu, są współpracujące ze sobą zespoły ekspertów. Bardzo sprawnie opracowują rozwiązania i osiągają założone cele, głównie dzięki świetnej komunikacji i bogatej wiedzy.

Szacunek

Nasi pracownicy darzą siebie i naszych partnerów szacunkiem, co razem z zaangażowaniem i przestrzeganiem określonych przepisów pozytywnie wpływa na rozwój NTN-SNR. Wartości wyznawane przez pracowników są spójne z wartościami firmy, umożliwiają ochronę technologii, dziedzictwa i pracowników.

Profesjonalizm

Nasza ekspertyza i bogata oferta są fundamentem firmy.