ZOSTAŃ DOSTAWCĄ NTN w Europie

Zostań dostawcą NTN w Europie i dowiedz się jak wygląda etyczna, zrównoważona i udana relacja biznesowa.

Dbamy o relacje z naszymi dostawcami, by zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe.

fournisseur-2

Współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu

  • współpraca długofalowa będąca partnerstwem
  • zamówienia oparte na istotnych i zrównoważonych wskaźnikach rocznych
  • wsparcie wynikające z jasnego określenia oczekiwań, celi i obszarów do poprawy

Kryteria wyboru dostawców i przyznawania kontraktów

Grono naszych dostawców jest budowane i zarządzane przy pomocy sformalizowanych i powiązanych procesów, tak by jak najlepiej spełnić oczekiwania klientów końcowych.

Dostawców do każdej grupy zakupowej wybiera się i ocenia według tej samej procedury, co umożliwia:

  • sprawiedliwą ewaluację i podjęcie dobrej decyzji.
  • Jak również odpowiedni poziom jakości, kosztów i wywiązywania się terminów dostaw.
fournisseur-3
achats durables

Zrównoważone procesy zakupowe

NTN jest sygnatariuszem Karty Zrównoważonych Zakupów, strategia zakupów firmy oparta jest zatem na budowaniu etycznej, zrównoważonej i długofalowej współpracy.

Dział zakupów NTN jest częścią pilotażowego projektu tworzenia narzędzia ułatwiającego współpracę z dostawcami. PRAXIS jest obecnie używany przez producentów motoryzacyjnych  i umożliwia konsultację projektów z dostawcami, dzięki czemu ich ekspertyza i opinia ma znaczenie.

NTN jest również częścią grupy Thésame/Peak, która pracowała nad indeksem Peak Collaborative - mierzącym jakość współpracy pomiędzy dostawcami, a ich klientami.

NTN kupuje wszystkie komponenty potrzebne na etapach produkcji, jak również środki produkcji, usługi i wszelkiego rodzaju urządzenia.

Dołącz do grona dostawców NTN, jeśli zajmujesz się:

  • Technologiami lub samym przetwarzaniem stali surowej w: rury, pręty, sztaby, taśmy, arkusze, kuźnie, wałki, tłoczenia, itp.
  • Tworzywami sztucznymi, elastomerami, środkami smarnymi, itp.
  • Urządzeniami, produktami i środkami produkcji: budynki, maszyny, części zamienne do maszyn, oleje, narzędzia ostre lub ścierne, energetyka, elektronika, itp.
  • Usługami: logistyka, transport, IT, usługi intelektualne, itp.
fournisseur-5
PASCAL GARNERO

NTN nagradza najlepszych dostawców na dorocznej ceremonii, gdzie wręcza nagrody PTO.  
„Nagrody dla dostawców to okazja do uczczenia współpracy z najlepszymi dostawcami NTN, zacieśnienia współpracy i relacji.

P. GARNERO, Purchasing Director NTN w Europie
fournisseur-7

Chcesz zostać dostawcą NTN-SNR? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI