kobiety w przemyśle

Kobiety są obecne w każdym dziale NTN, niezależnie od jego misji. Zajmują się badaniami, produkcją, jakością, zarządzaniem i marketingiem.

W odpowiedzi na wciąż głęboko zakorzenione stereotypy o wiodącej roli mężczyzn, zarówno w przemyśle i zawodach technicznych, mówią jedno: przemysł nie jest kwestią płci, ale wiedzy specjalistycznej.

Christelle Nocenti
Christelle NOCENTI

Nadège Veillard
Nadège VEILLARD

Alexandra Roux
Alexandra ROUX

Cécile Issertes
Cécile ISSERTES

Laetitia Landeau
Laetitia LANDEAU

Maria RODRIGUEZ
Maria RODRIGUEZ

Cécile Pichon
Cécile PICHON

Aurélie Veyrat-Charvillon
Aurélie VEYRAT-CHARVILLON

journée de la femme
Virginie NOEL

journée de la femme
Fanny MARTINS

journée de la femme
Christine SIDOROFF-COICAUD

journée de la femme
Aïda-Maria TEIXEIRA

journée de la femme
Alina COMSA

journée de la femme
Anne-Marie DROUMAGUET

journée de la femme
Françoise COCHET

Christelle REMUSATI
Christelle REMUSATI

journée de la femme
Julie FRANCESCHINI

journée de la femme
Marie-Dominique NAAS

journée de la femme
Myriam PUJOS

journée de la femme
Sylvia BOCABEILLE

journée de la femme
Tiphaine DE MONTAIGNAC