KONTROLA LINII MONTAŻOWYCH
łożysk motoryzacyjnych

Kontrola linii montażowych łożysk motoryzacyjnych przez NTN zmniejsza koszty i zwiększa satysfakcję klientów.

Czy Twoje łożyska są zamontowane prawidłowo? Skorzystaj z ekspertyzy technicznej NTN-SNR w łożyskach motoryzacyjnych i zestawach mechanicznych, by ograniczyć ryzyko złej instalacji na swoich liniach produkcyjnych.

Dbaj o swoją markę

Błędy montażowe mają zawsze wpływ na wizerunek marki. Audyt procesów montażowych jest gwarancją przed przedwczesnymi uszkodzeniami łożysk związanymi z nieprawidłowym montażem.

Korzyści dla procesów montażowych

Prawidłowe procesy montażowe zwiększają wydajność i tym samym korzyści finansowe. Przeprowadzamy kontrolę:

  • linii montażowych nowych produktów
  • pracujących linii montażowych

Ten drugi rodzaj kontroli umożliwia wykrycie i skorygowanie aberracji, które mogą istnieć od początku pracy lub pojawiły się w miarę upływu czasu.

Korzyści dla procesu zakupu łożysk

Nieprawidłowy montaż powoduje przedwczesne uszkodzenia łożysk. Kontrola linii montażowych zapobiega uszkodzeniom  łożysk, a co za tym idzie zmniejsza liczbę napraw gwarancyjnych, które generują koszty: demontażu, wymiany łożyska, montażu, zarządzania procesem.

Optymalizacja produktywności linii montażowej

Zagwarantuj klientom wydajność, którą reklamujesz. Prawidłowo zamontowane łożyska gwarantują optymalizację pracy linii montażowych i unikanie gwałtownych przestojów.

audit-lignes-montage-2

Oferujemy 2 rodzaje audytów: kontrolę linii montażowych łożysk i linii produkcyjnych wyposażonych w łożyska: Przestrzegamy surowych zasad:

  • zapoznanie się z procesami klienta, by w pełni zrozumieć kontekst prac
  • kontrolę wszystkich elementów linii (od etapu przyjmowania łożysk, do końca operacji powiązanych z łożyskami)
  • kontrolę procesów i stosowanych metod, stanu i czystości stanowisk pracy, warunków przechowywania i transportu
  • natychmiastowe informowanie o zidentyfikowanych słabych punktach
  • końcowa ewaluacja analizująca wszystkie słabe punkty
  • zalecenia naprawcze dotyczące środków i metod montażu

Wspieramy klientów również podczas implementacji naszych rekomendacji oraz dzielimy się ekspertyzą w przypadku uszkodzonych produktów.

Émilie COMAR

Podczas kontroli linii montażowej łożysk do skrzyni biegów, mieliśmy do czynienia z prawdopodobną przyczyną: nieprawidłowym montażem. Zidentyfikowaliśmy niepoprawną technikę montażową, która miała duży wpływ na uszkodzenia pierścienia.
Rezultat? Złuszczanie bieżni, które prowadzi do uszkodzenia łożyska.
 
Nasze zalecenia:

  • montaż z wykorzystaniem właściwej techniki i narzędzi
  • podjęcie środków w celu wyeliminowania korozji i zanieczyszczeń na stanowisku pracy

Po zastosowaniu się do naszych rekomendacji, problem klienta został rozwiązany. Doradzamy mu też podczas każdej nowej instalacji: zatwierdzamy urządzenia i środowisko pracy.

Émilie Comar, Technik NTN
audit-lignes-montage-roulements-automobiles-4

Chcesz zoptymalizować koszty i wizerunek marki? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI