#KobietywPrzemyśle

Virginie Noël - Grinding and Superfinishing Department Manager

Noël

"Dołączyłam do SNR od razu po ukończeniu Arts et Métiers i już w wieku 23 lat powierzono mi obowiązki nadzorcze. W perspektywie moich doświadczeń liczą się kompetencje i osobiście nie spotkałam się z tym, aby płeć osoby była brana pod uwagę przy ocenie kwalifikacji zawodowych. Nie ma wątpliwości, iż kobiety i mężczyźni pracują w różny sposób. Tak samo różny jak nasze życia na co dzień.

Nie ma w tym więc nic dziwnego. Sama zdecydowałam się na pracę na pół etatu, aby móc czynnie wychowywać moje dzieci – jest to decyzja, która w żaden sposób nie utrudniała mi pracy przez ostatnie 14 lat. Prowadzę 50 - osobowy dział, mam obowiązki i nie czuję się pominięta przez to, że jestem kobietą na czele Rodziny!"