CSR DLA NTN-SNR:
Zobowiązanie do wspierania zrównoważonego rozwoju i poprawy wyników Grupy

Podejście NTN-SNR do Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) jest na najwyższym poziomie wśród firm sektora łożysk.

Długotrwałe i partycypacyjne inicjatywy podejmowane przez NTN-SNR gwarantują zrównoważony rozwój, oparty na etyce, odpowiedzialnych zakupach, ciągłym ograniczaniu naszego wpływu na środowisko, lepszych warunkach pracy oraz transferze wiedzy, umiejętności i innowacji.  

Wynik 75/100, który przyznała firma konsultingowa EcoVadis za rok finansowy 2020 , daje NTN-SNR ocenę PLATINUM za swoje wyniki w zakresie CSR, co świadczy o:  

Wyniki odzwierciedlają duże zaangażowanie naszej Grupy oraz ciężką pracę, skupioną na osiągnięciu każdego celu naszej strategii CSR.

Przyjrzyj się bliżej naszym działaniom     Otwórz sprawozdanie

Dominique Lavilla

W 2018, NTN-SNR obchodziła setne urodziny. W czasie tego stulecia mężczyźni i kobiety zatrudnieni w firmie konsekwentnie podejmowali wyzwania, abyśmy dziś mogli przekształcić się w międzynarodową grupę. Nasza determinacja koncentruje się teraz na przyspieszaniu zmian, rozwijaniu naszej zdolności do wyprzedzania krzywej innowacyjności oraz zdobywaniu dokładniejszych informacji o naszym środowisku i rynkach, celem wspierania wzrostu w Europie, Afryce i Brazylii oraz na Bliskim Wschodzie.  
Nasza odpowiedzialność społeczna stała się podstawą naszego rozwoju i naszej strategii. Zobowiązujemy się wykorzystywać nasze ambicje społeczne, środowiskowe i etyczne, jako motywację do osiągnięcia najwyższej rentowności i przyczynienia się do harmonijnego i długoterminowego rozwoju naszych społeczeństw.

Dominique Lavilla - Dyrektor Generalny Grupy NTN-SNR
solar-panel-snr