STOSUNEK NTN-SNR DO CSR:
zaangażowania w sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłość

NTN-SNR poważnie podchodzi do koncepcji odpowiedzialności społecznej (CSR), co wyróżnia firmę na tle innych z firm z sektora.

Długoterminowe działania podejmowane przez NTN-SNR  gwarantują zrównoważony rozwój oparty na zasadach etyki, odpowiedzialnych zakupów, ciągłego ulepszania w zakresie wpływu na środowisko, równego dostępu do pracy i wymiany wiedzy i umiejętności.

NTN-SNR dostała od EcoVadis 69/100 punktów za rok podatkowy 2016 (kwiecień 2016-marzec 2017), co daje firmie status ZAANGAŻOWANEJ w politykę CSR. Taki status potwierdza: 

  • ustrukturyzowane podejście do CSR
  • ilościowe zobowiązania i podejmowanie konkretnych działań dotyczących tych kwestii
  • szczegółowe informacje na temat wdrożenia rozwiązań
  • raport SEFP dotyczący działań / wskaźników wydajności

 

NTN-SNR zwiększyła wynik o 12 punktów, za co otrzymała od EcoVadis ZŁOTĄ nagrodę za zaangażowanie.

 

Nagroda potwierdza zaangażowanie i wyniki nie tylko za konkretne działania, ale również za nieustanny wysiłek w utrzymanie odpowiedniego podejścia.

rse

Nasze proaktywne podejście umożliwia nam rozwiązywanie problemów społecznych i środowiskowych. NTN-SNR patrzy w przyszłość i angażuje się w zrównoważony rozwój.

Zaangażowanie społeczne

Zapewniamy równy dostęp do zatrudnienia i rozwoju w miejscu pracy, przeciwdziałamy wszelkim formom dyskryminacji (wiek, płeć, wykształcenie itp.), a także przekazujemy wiedzę i umiejętności zgodne z wartościami NTN-SNR.

Zobowiązanie wobec społeczeństwa

NTN-SNR aktywnie angażuje się w lokalną społeczność. Dzięki wielu akcjom partnerskim (wizyty szkół, itp.) oraz pełnieniu funkcji patrona (sponsorowanie wydarzeń sportowych , itp.) NTN-SNR przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i promocji przemysłu i miejsc pracy dostępnych w tym sektorze.

Etyka

Etyka NTN-SNR jest powiązana z zasadami i wartościami firmy i pomaga spełnić wymagania związane z oczekiwaniami naszych partnerów i ryzykiem występującym w branży.

Odpowiedzialna polityka zakupów

Opiera się na współpracy i odpowiedzialnych wartościach na poziomie etyki, ochrony środowiska, czy interakcji międzyludzkiej.

Zrównoważony rozwój

Nasza polityka  jest oparta na silnym zaangażowaniu:

  • redukcja wpływu na środowisko wynikającego z działań firmy jak i pracy produktów 
  • zaufanie pomiędzy udziałowcami

 

Zapoznaj się z naszymi działaniami     Pobierz raport SEFP

steve-richez

Społeczna odpowiedzialność biznesu to wkład biznesu w zrównoważony rozwój. Nasze podejście to uwzględnienie społecznych i środowiskowych skutków naszej działalności w celu przyjęcia najlepszych praktyk i przyczyniania się do poprawy społeczeństwa i ochrony środowiska.

Aby ocenić nasze wyniki w jak najbardziej obiektywny sposób, ściśle współpracujemy z EcoVadis w obrębie ich platformy ewaluacji online. To interfejs pomiędzy klientami a firmami, umożliwiający wymianę i rozpowszechnianie informacji na temat odpowiedzialności społecznej.

Wynik oceny ECOVADIS pozwoli nam zidentyfikować postępy konieczne do ciągłego doskonalenia, zwiększenia naszego podejścia i porównywania się z innymi firmami z naszego sektora.

Naszym celem jest ciągłe doskonalenie naszej polityki CSR i uczynienie z NTN-SNR firmy, która z optymizmem czeka na zrównoważoną przyszłość.

Stève RICHEZ - NTN-SNR Environment Manager
solar-panel-snr